Menu
Obec Šelpice
ObecŠelpice

Šelpice

rozšírené vyhľadávanie

VZN

2024

2023

VZN č. 5/2023 o poplatkoch na zbernom dvore

VZN o poplatkoch na zbernom dvore.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,55 kB
Vložené: 31. 1. 2024

VZN č. 4/2023 o nájme nebytových priestorov

VZN o nájme nebytových priestorov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 66,13 kB
Vložené: 31. 1. 2024

VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šelpice

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šelpice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 52,54 kB
Vložené: 31. 1. 2024

2022

VZN 2022

VZN 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,26 kB
Vložené: 29. 1. 2024

VZN č. 1/2022 o udržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene

VZN 1-2022 o udržiavaní čistoty na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,19 kB
Vložené: 29. 1. 2024

2021

VZN č.1/2021 zmena 02/2021 ÚP obce Šelpice

VZN č. 1-2021 zmeny 02-2021 ÚP obce Šelpice (4).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,51 kB
Vložené: 17. 1. 2023

Dodatok č.1-2021 k VZN č. 3-2018-zrušené

Dodatok č.1-2021 k VZN č. 3-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Vložené: 17. 1. 2023

Príloha č. 3 k VZN č. 1-2021 - Schéma záväzných častí a VPS-grafická časť

Príloha č. 3 k VZN č. 1-2021 - Schéma záväzných častí a VPS-grafická časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,66 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Príloha č. 2 k VZN č. 1-2021 - Limity a regulatívy rozvoja-grafická časť

Príloha č. 2 k VZN č. 1-2021 - Limity a regulatívy rozvoja-grafická časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB
Vložené: 11. 2. 2022

Príloha č. 1 k VZN č.1-2021 - Záväzná časť Zmeny 02-2021-textová časť

Príloha č. 1 k VZN č.1-2021 - Záväzná časť Zmeny 02-2021-textová časť.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2020

VZN č. 4-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šelpice

VZN č. 4-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šelpice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,18 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 3-2020 o pohrebníctve

VZN č. 3-2020 o pohrebníctve.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,29 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 2-2020 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Šelpice

VZN č. 2-2020 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Šelpice.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 66 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 1-2020 poplatky na zberovom dvore

VZN č. 1-2020 poplatky na zberovom dvore.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,19 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Dodatok č.1-2020 k VZN č.2-2013 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Šelpice

Dodatok č.1-2020 k VZN č.2-2013 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Šelpice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,05 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2019

Dodatok č. 3-2019 k VZN č. 3-2018 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej šk. jedálni-zrušené

Dodatok č. 3-2019 k VZN č. 3-2018 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej šk. jedálni.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,96 kB
Vložené: 17. 1. 2023

Dodatok č. 2-2019 k VZN č. 3-2018o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šelpice-zrušené

Dodatok č. 2-2019 k VZN č. 3-2018o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šelpice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,15 kB
Vložené: 17. 1. 2023

Zásady odmeňovania poslancov

Zásady odmeňovania poslancov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 49,32 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 155 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 10-2019 o vyhradení a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN č. 10-2019 o vyhradení a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,24 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 9-2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č. 9-2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59,5 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 8-2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým, fyzickým osobám, podnikateľom z rozpočtu obce Šelpice

VZN č. 8-2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým, fyzickým osobám, podnikateľom z rozpočtu obce Šelpice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 50,74 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 7-2019 o verejnej kanalizácii a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Šelpice

VZN č. 7-2019 o verejnej kanalizácii a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Šelpice.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 270,66 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 6-2019 o evidencii a vodení psov 2019

VZN č. 6-2019 o evidencii a vodení psov 2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 4-2019 povodňové plány

VZN č. 4-2019 povodňové plány.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61,5 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 3-2019 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 3-2019 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67,5 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 2-2019 o miestnom referende

VZN č. 2-2019 o miestnom referende.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 98,76 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 1-2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Šelpice

VZN č. 1-2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Šelpice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,91 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Dodatok č. 1-2019 k VZN č. 4-2015, ktorým sa ruší Dodatok č. 1-2017 k VZN č. 4-2015-ZRUŠENÉ

Dodatok č. 1-2019 k VZN č. 4-2015, ktorým sa ruší Dodatok č. 1-2017 k VZN č. 4-2015-ZRUŠENÉ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,06 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Dodatok č. 1-2019 k VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stevebnými odpadmi na území obce Šelpice-pneumatiky

Dodatok č. 1-2019 k VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stevebnými odpadmi na území obce Šelpice-pneumatiky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,88 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2018

DODATOK č.1-2018 k VZN č.3-2018 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šelpice-zrušené

DODATOK č.1-2018 k VZN č.3-2018 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šelpice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,79 kB
Vložené: 17. 1. 2023

VZN Obce Šelpice č.1-2018 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Šelpice - Zrušené

VZN Obce Šelpice č.1-2018 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Šelpice - Zrušené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 785,11 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 4-2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šelpice -Zrušené

VZN č. 4-2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šelpice -Zrušené.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,04 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 3-2018 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šelpice

VZN č. 3-2018 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šelpice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,89 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 2-2018 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

VZN č. 2-2018 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,28 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2017

VZN č.2-2017 o chove a držaní zvierat na území obce Šelpice, Uznesením 24-2017 zo dňa 12.12.2017

VZN č.2-2017 o chove a držaní zvierat na území obce Šelpice-ZRUŠENÉ Uznesením 24-2017 zo dňa 12.12.2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB
Vložené: 25. 4. 2022

VZN č. 1-2017 o držaní psov

VZN č. 1-2017 o držaní psov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,23 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Dodatok č.1-2017 k VZN č.3-2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šelpice-zmena poplatkov na zberovom dvore

Dodatok č.1-2017 k VZN č.3-2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šelpice-zmena poplatkov na zberovom dvore.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,62 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Dodatok č.1-2017 k VZN č. 4-2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavby-ZRUŠENÉ

Dodatok č.1-2017 k VZN č. 4-2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavby-ZRUŠENÉ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 479,83 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2016

VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 477,34 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2015

VZN č.5-2015 O záväznej časti zmien a doplnkov 01-2015 Územného plánu obce Šelpice

VZN č.5-2015 O záväznej časti zmien a doplnkov 01-2015 Územného plánu obce Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 644,59 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č.5-2015 - príloha PRÍLOHA č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE Šelpice č. 5-2015

VZN č.5-2015 - príloha PRÍLOHA č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE Šelpice č. 5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,81 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č.4-2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavby - ZRUŠENÉ

VZN č.4-2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavby - ZRUŠENÉ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,23 MB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č.3-2015 Pravidlá času prevádzky služieb na území obce Šelpice

VZN č.3-2015 Pravidlá času prevádzky služieb na území obce Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 859,46 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č.2-2015 Príloha č.2 k VZN č.2-2015

VZN č.2-2015 Príloha č.2 k VZN č.2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,82 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č.2-2015 Príloha č.1 k VZN č.2-2015

VZN č.2-2015 Príloha č.1 k VZN č.2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,17 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č.2-2015 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č.2-2015 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,47 MB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 1-2015 O o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Šelpice

VZN č. 1-2015 O o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,88 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Dodatok č. 1-2015 O nakladaní s nájomnými bytmi

Dodatok č. 1-2015 O nakladaní s nájomnými bytmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,75 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2014

VZN č. 2-2014 Daň za psa na rok 2015-Zrušené

VZN č. 2-2014 Daň za psa na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,95 kB
Vložené: 25. 4. 2022

VZN č. 1-2014 O umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce-ZRUŠENĚ

VZN č. 1-2014 O umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce-ZRUŠENĚ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,55 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Dodatok č. 1-2014 O nakladaní s nájomnými bytmi v obci Šelpice

Dodatok č. 1-2014 O nakladaní s nájomnými bytmi v obci Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,64 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2012

VZN č. 3-2012 O miestnych daniach a poplatkoch-Zrušené

VZN č. 3-2012 O miestnych daniach a poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,5 kB
Vložené: 25. 4. 2022

VZN č. 2-2012 O udeľovaní ocenení obce Šelpice

VZN č. 2-2012 O udeľovaní ocenení obce Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,27 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2013

VZN č. 1-2013 O urdžiavaní čistoty a poriadku na území obce-ZRUŠENÉ

VZN č. 1-2013 O urdžiavaní čistoty a poriadku na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,64 kB
Vložené: 3. 10. 2022

VZN č. 3-2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šelpice-Zrušené

VZN č. 3-2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,55 kB
Vložené: 25. 4. 2022

VZN č. 2-2013 O nakladaní s nájomnými bytmi v obci Šelpice

VZN č. 2-2013 O nakladaní s nájomnými bytmi v obci Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,52 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2011

VZN č. 2-2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šelpice-Zrušené

VZN č. 2-2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,24 kB
Vložené: 25. 4. 2022

VZN č.1-2011 O umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce

VZN č.1-2011 O umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,98 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Dodatok č. 2-2011 k VZN č. 6-2008 O nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 2-2011 k VZN č. 6-2008 O nájme nebytových priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,17 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Dodatok č. 1-2011 k VZN č. 6-2008 O nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 1-2011 k VZN č. 6-2008 O nájme nebytových priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,38 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2010

VZN č.2-2009 pre rok 2010 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-Zrušené

VZN č.2-2009 pre rok 2010 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,72 kB
Vložené: 25. 4. 2022

Dodatok č. 1-2010 k VZN 1-2007 O nakladaní s nájomnými bytmi v obci Šelpice = ZRUŠENÉ

VZN_1_2007_dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,52 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 1-2010 Prevádzkovanie viacúčelového ihriska s povrchom z umelej trávy

VZN č. 1-2010 Prevádzkovanie viacúčelového ihriska s povrchom z umelej trávy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,57 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 3-2010 O ochrane ovzdušia a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom-ZRUŠENÉ

VZN č. 3-2010 O ochrane ovzdušia a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom-ZRUŠENÉ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,1 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 2-2010 O ochrane ovzdušia a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN č. 2-2010 O ochrane ovzdušia a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,65 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2008

VZN č. 7-2008 O pravidlách povoľovania času predaja v obchodoch, pohostinstvách a baroch, času a prevádzky služieb na území obce Šelpice

VZN č. 7-2008 O pravidlách povoľovania času predaja v obchodoch, pohostinstvách a baroch, času a prevádzky služieb na území obce Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,7 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 6-2008 O nájme nebytových priestorov

VZN č. 6-2008 O nájme nebytových priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,62 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2009

VZN č. 1-2009 Vyhlásenie záväznej časti územného plánu obce

VZN č. 1-2009 Vyhlásenie záväznej časti územného plánu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,8 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 1-2009 - predloha Zásady a regulatívy územného rozvoja

VZN č. 1-2009 - predloha Zásady a regulatívy územného rozvoja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,13 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2007

VZN č. 4-2007 O výške nájomného v obecných nájomných bytoch - 46 b. j. Šelpice= ZRUŠENÉ

VZN_4_2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,65 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 1-2007 Nakladanie s nájomnými bytmi v obci Šelpice = ZRUŠENÉ

VZN_1_2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,62 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 3-2007 O niektorých podmienkach držania psov v obci Šelpice

VZN č. 3-2007 O niektorých podmienkach držania psov v obci Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,17 kB
Vložené: 11. 2. 2022

VZN č. 2-2007 Udeľovanie ocenení obce Šelpice - Zrušené

VZN č. 2-2007 Udeľovanie ocenení obce Šelpice - Zrušené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,39 kB
Vložené: 11. 2. 2022

2006

VZN č. 1-2006 Prevádzkový poriadok cintorína a Domu smútku na území obce Šelpice

VZN č. 1-2006 Prevádzkový poriadok cintorína a Domu smútku na území obce Šelpice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,16 kB
Vložené: 11. 2. 2022

Samospráva

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
oblačno 25 °C 14 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 22/13 °C
streda 29. 5. zamračené 21/13 °C
štvrtok 30. 5. oblačno 23/12 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Vylož smeti

vylož smetígoogleapple

plagát

Obec Šelpice

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.

Detail