Menu
Obec Šelpice
ObecŠelpice

Šelpice

rozšírené vyhľadávanie

Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

V zmysle § 10, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Vo volebnom období 2022 – 2026 Obecné zastupiteľstvo v Šelpiciach má 7 členov – poslancov:

 

Zoznam poslancov (2022-2026):

Meno Funkcie
Ing. Braniša Tomáš člen komisie finančnej správy a mejetku, člen komisie stavebnej, úzmemného usporiadania, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, člen komisie kultúry, športu a sociálnych vecí
Debrecký Ľuboš zástupca starostu, predseda komisie stavebnej, územného usporiadania, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, člen komisie kultúry, športu a sociálnych vecí
Palkovič Peter člen komisie stavebnej, úzmemného usporiadania, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, člen komisie kultúry, športu a sociálnych vecí
Slezák Ivan člen komisie stavebnej, úzmemného usporiadania, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, člen komisie kultúry, športu a sociálnych vecí
Ing. Štefanička Juraj predseda finančnej komisie, člen komisie stavebnej, úzmemného usporiadania, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, člen komisie kultúry, športu a sociálnych vecí
Vadovič Jozef predseda komisie kultúry, športu a sociálnych vecí, člen komisie stavebnej, úzmemného usporiadania, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Vadovič Miroslav

                                                                                        člen komisie finančnej správy a mejetku, člen komisie stavebnej, úzmemného usporiadania, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, člen komisie kultúry, športu a sociálnych vecí                                                         

Komisie OcÚ:

1. Sociálna a kultúrna komisia:

 • Náplň práce:
  • posudzovanie žiadostí o sociálnu výpomoc
  • pomoc rodinami, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi
  • príprava kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  • spolupráca so spoločenskými organizáciami
 • Volí: 
 • Predsedu komisie: Jozef Vadovič
  • Členov komisie:
   • poslancov: 6 
    • všetci poslanci
   • z radov občanov obce: 

2. Komisia výstavby a životného prostredia:

 • Náplň práce:
  • Posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území obce
  • Kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného
  • Hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich zmeny a doplnkov
  • Podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie VZN, pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia,
  • Podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecného zastupiteľstva.
 • Volí: Predesedu komisie :Ľuboš Debrecký
  • Členov komisie:
   • poslancov: 6 
    • všetci poslanci
   • z radov občanov obce:

3. Komisia finančná:

 • Náplň práce:
  • Vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť fungovanie obce s reálnym príjmom do rozpočtu,
  • Vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce,
  • Navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce,
  • Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj,
  • Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce na príslušný rok,
  • Hodnotí priebežne výsledky plnenia rozpočtu ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,
  • Prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce,
  • Vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií obce.
 • Volí:
  • Predsedu komisie: Ing. Juraj Štefanička
  • Členov komisie:
   • poslancov: 2 
    • Miroslav Vadovič
    • Ing. Tomáš Braniša

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Osobitné postavenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 1. V súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
 2. Komisia je zložená výlučne z poslancov OZ. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v OZ. Ak sú v OZ aj nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie

 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva,
 • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu[1] na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,[2]
 • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona,
 • kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie návrhov.

Členovia komisie:

 • Miroslav Vadovič
 • Ing. Juraj Štefanička
 • Peter Palkovič  

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva r. 2018.doc (130 kB)

Samospráva

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
oblačno 25 °C 13 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 22/13 °C
streda 29. 5. zamračené 21/13 °C
štvrtok 30. 5. oblačno 23/12 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Vylož smeti

vylož smetígoogleapple

plagát

Obec Šelpice

Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnava. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii obce je listina českého kráľa Václava I., ktorou daroval Šelpice /Selpe/ cisterciátskemu kláštoru v Tišňove na Morave.

Detail