Partneri

ZMO

RC

http://www.soutt.sk/

http://www.mk-partnerstvo.eu/

http://www.zomot.sk/

 

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 17. 8. 2017
31 °C 15 °C
piatok 18. 8. 33/18 °C
sobota 19. 8. 33/19 °C
nedeľa 20. 8. 17/13 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

V zmysle § 10, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Vo volebnom období 2014 – 2018 Obecné zastupiteľstvo v Šelpiciach má 7 členov – poslancov:

foto

Zoznam poslancov (2014-2018):

 

Jméno Funkcie
Vlachovič Miroslav zástupca starostky
Poliak Peter  
Debrecký Ľuboš predseda finančnej komisie
Valovičová Jarmila predseda kultúrnej a sociálnej komisie
Vadovič Branislav predseda komisie výstavby a životného prostredia
Slezák Ivan  
Bc. Nádaský Filip  

Komisie OcÚ:

1. Sociálna a kultúrna komisia:

 • Náplň práce:
  • posudzovanie žiadostí o sociálnu výpomoc
  • pomoc rodinami, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi
  • príprava kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  • spolupráca so spoločenskými organizáciami
 • Volí:
  • Predsedu komisie:     Jarmilu Valovičovú
  • Členov komisie:
   • poslancov:
    • Ivan Slezák
    • Filip Nádaský
    • Miroslav Vlachovič
   • z radov občanov obce: Božena Vadovičová

2. Komisia výstavby a životného prostredia:

 • Náplň práce:
  • Posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území obce
  • Kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného
  • Hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich zmeny a doplnkov
  • Podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie VZN, pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia,
  • Podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecného zastupiteľstva.
 • Volí:
  • Predsedu komisie: Branislav Vadovič
  • Členov komisie:
   • poslancov:
    • Peter Poliak
    • Ľuboš Debrecký
    • Miroslav Vlachovič
   • z radov občanov obce: Ing. Jaroslav Jurči

3. Komisia finančná:

 • Náplň práce:
  • Vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť fungovanie obce s reálnym príjmom do rozpočtu,
  • Vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce,
  • Navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce,
  • Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj,
  • Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce na príslušný rok,
  • Hodnotí priebežne výsledky plnenia rozpočtu ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,
  • Prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce,
  • Vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií obce.
 • Volí:
  • Predsedu komisie: Ľuboš Debrecký
  • Členov komisie:
   • poslancov:
    • Filip Nádaský
    • Jarmila Valovičová
    • Miroslav Vlachovič