Partneri

ZMO

RC

http://www.soutt.sk/

http://www.mk-partnerstvo.eu/

http://www.zomot.sk/

 

Aktuálne počasie

dnes, streda 5. 8. 2020
slabý dážď 23 °C 15 °C
štvrtok 6. 8. takmer jasno 29/15 °C
piatok 7. 8. jasná obloha 31/19 °C
sobota 8. 8. jasná obloha 31/20 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

MUDr. Stipanitzova -dovolenka

MUDr. Stipanitzova oznamuje ,že od 20.7.2020 do 31.07.2020 bude čerpať dovolenku. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zb. Trnava

Ochrana úrody pred požiarmi v r. 2020 - oznámenie celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:
MDD

MDD 2020

Milé deti ..... prajeme Vám všetkým krásne prežitie dnešného Medzinárodného Dňa Detí. Všetci sme sa tešili, že tak ako minulý rok, tak aj tento rok zažijeme spoločne v našej obci neopakovateľné chvíle, plné radosti, hier a nevšedných zážitkov. Opäť sme boli odhodlaní posunúť latku kultúrneho programu v Šelpiciach na vyššiu úroveň. Zo známych dôvodov však naše plány nemôžeme uskutočniť v plánovanom rozsahu a preto sa musíme tento rok zaobísť bez spoločnej oslavy MDD a oslavy sa NEUSKUTOČNIA. Veľmi nás to mrzí no nemusíme byť všetci smutní. Už teraz plánujeme pre Vás mnoho náhradných programov a podujatí počas letných prázdnin. Budú to jedinečné zážitky na ktoré sa môžete naozaj už teraz tešiť. Budú to prekvapenia, ktoré budeme spoločne postupne odhaľovať

:-) ..... Tešíme sa na Vás .... Za kultúrnu komisiu v našej obci Ivan Slezák.
celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:

Miestna ľudová knižnica - OTVORENÁ!

Oznamujeme občanom, že od 29.05.2020 je znovu otvorená miestna ľudová knižnica, každý piatok od 17:00 hod. do 19:00 hod. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor:

Zberový dvor - Oznam!

Oznamujeme občanom, že od 2.mája 2020 až do odvolania, nebude možné vyvážať na zberový dvor okrasné dreviny, haluzoviny a kríky, z dôvodu, že nie je možné zabezpečiť likvidáciu tohto odpadu.
Žiadame Vás, aby ste v čo najväčšej miere využívali domáce kompostovanie. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:

Zápis detí do MŠ Šelpice na Šk. rok 2020/2021

oznam+dokumenty celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:
oznam

Poplatky - OZNAM!

Poplatky za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad doporučujeme uhrádzať priamo na bankový účet obce :Prima banka Slovensko a.s.
SK19 5600 0000 0010 7615 8001.
Občania, ktorí takú možnosť nemajú najmä starší ľudia môžu prísť zaplatiť poplatky každý pondelok a stredu od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Vstupovať bude možné iba po jednom na vyzvanie zodpovedného zamestnanca úradu. Samozrejme, vstup je povolený iba s rúškom či inou vhodnou ochranou tváre, ochranou rúk, pri dverách bude k dispozícii dezinfekcia na ruky.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:

Nebezpečenstvo požiarov -výstraha

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Trnava od 9.4.2020 do odvolania.
Fyzickým osobám sa zakazuje:
- Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- Vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:
 Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:
#

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska!

Oznamujeme, že v dňoch 6.4.2020 - 9.4.2020 prebieha rekonštrukcia multifunkčného ihriska za KD. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

Dezinfekcia verejných priestorov v obci!

Oznamujeme Vám, že dňa 7.4.2020 bola v obci vykonaná dezinfekcia verejných priestorov ako: autobusové zástavky, priestor pred obchodom, smetné nádoby,nádoby na separovaný zber pri KD, detské zostavy a zostava na cvičenie pri KD. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

Ochrana lesov pred požiarmi!

opatrenia celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.3.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-48/2020 o vydanie súhlasu na výrub
-1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 952/3 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor:

MŠ ŠELPICE - OZNAM!

Materská škola v Šelpiciach oznamuje, že v čase od 30.04.-31.05 2020 bude prebiehať zápis detí do Materskej školy.
O spôsobe a termínoch podávania žiadostí súvisiacich so zápisom Vás budeme vopred informovať prostredníctvom webovej stránky Obce Šelpice.
Mgr.Michaela Dlábiková
riaditeľ MŠ
celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor:

OZNAM - ZŠ s MŠ Bohdanovce, MŠ Šelpice

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou a v MŠ Šelpice je prerušené až do odvolania.

Prosíme žiakov i rodičov, aby sledovali web stránku školy, najmä: DÚ a ALF, kde im budú zadávané úlohy. Od pondelka bude vzdelávanie prebiehať v domácom prostredí.
Zároveň žiadame rodičov, aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí, aby sa nezgrupovali na verejných priestranstvách, aby zodpovedne plnili nariadenia a opatrenia.
Ďakujeme!
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR1XEcdfc4LJ0apF5W2hGWjKBp1LEbMP3YAnSFqoVncs-8zlGlVwf4o1d3M
celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor:
Opatrenia Covid19

Opatrenia Covid19


ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Distribúcia ochranných rúšok v obci Šelpice

Oznamujeme občanom, že ochranné rúška v našej obci postupne distribuuje do každej domácnosti zástupca starostky p. Ivan Slezák a poslanec Miroslav Vadovič.
V prípade ak by nejaká domácnosť nedostala, kontaktujte starostku obce na tel.č. 0911 341 347, Obecný úrad 033/5529103,
mailom: administrativa@selpice.eu

Týmto Vás žiadame o značnú trpezlivosť!!! celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

OZNAM FCC Trnava


ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

OZNAM občanom, ktorí potrebujú pomoc!!!

OBČANIA, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC!!!

Obec Šelpice vyzýva tých občanov, ktorí potrebujú pomoc so zadovážením základných nákupov v potravinách alebo lekárni nech sa obrátia na obecný úrad:
telefonicky: 0911 341 347, 0911 387 172,
033/55 29 103,
mailom: administrativa@selpice.eu

Oznam sa týka ľudí v povinnej, dobrovoľnej karanténe a starších občanov.
celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

Občania v karanténe-OZNAM!!!

Dôrazne žiadame občanov, ktorí sú povinne alebo dobrovoľne v karanténe, aby okamžite kontaktovali starostku obce na tel.č. 0911 341 347, nahlásili sa mailom na administrativa@selpice.eu, alebo telefonicky na Obecnom úrade na tel.č. 033/5529103.
Mali viditeľne označený zvonček na dome alebo byte.


Neplnenie nariadení orgánov štátnej správy a samosprávy, nerešpektovanie karanténnych opatrení a ohrozovanie iných osôb prenosom infekčného ochorenia, čo aj z nedbalosti, môžu byť sankcionované v správnom konaní či riešené v trestnom konaní podľa § 163 a § 164 Trestného zákona vo výške 1 650,-€,
Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia Covid 19

Opatrenia Covid 19 celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Šelpice

úradný dokument celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Obecný úrad - OZNAM!!!

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení a zníženia rizika infekcie Corona vírusom - COVID19 bude obecný úrad až do odvolania pre verejnosť zatvorený. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostku obce na tel. č. 0911 341 347,0911 387 172 033/5529103
mailom: starosta@selpice.eu
administrativa@selpice.eu
ekonomka@selpice.eu
Stavebné ohlásenia, žiadosti, podnety, iné dotazy môžete dať do poštovej schránky.

Poplatky za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa, komunálny odpad a nájom za byt, je momentálne možné uhradiť len bankovým prevodom na účet obce SK19 5600 0000 0010 7615 8001.

O ďalšom režime stránkových hodín Vás budeme vopred informovať.

Ružena Opálková
starostka obce
celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.111

Uznesenie vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie

celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Úrad verejného zdravotníctva SR - Rozhodnutie,Preventívne opatrenia koronavírus!!!

oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-26/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 1 ks lipy a 1 ks smreka - rastúcich na pozemku parc. č. 538/2 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-25/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 4 ks jablone - rastúcich na pozemku parc. č. 968 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-36/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 3 ks smreka strieborného - rastúcich na pozemku parc. č. 113/5 v k. ú Šelpice z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná