Partneri

ZMO

RC

http://www.soutt.sk/

http://www.mk-partnerstvo.eu/

http://www.zomot.sk/

 

Aktuálne počasie

dnes, piatok 5. 6. 2020
mierny dážď 16 °C 12 °C
sobota 6. 6. slabý dážď 23/12 °C
nedeľa 7. 6. mierny dážď 23/14 °C
pondelok 8. 6. slabý dážď 19/13 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

MDD

MDD 2020

Milé deti ..... prajeme Vám všetkým krásne prežitie dnešného Medzinárodného Dňa Detí. Všetci sme sa tešili, že tak ako minulý rok, tak aj tento rok zažijeme spoločne v našej obci neopakovateľné chvíle, plné radosti, hier a nevšedných zážitkov. Opäť sme boli odhodlaní posunúť latku kultúrneho programu v Šelpiciach na vyššiu úroveň. Zo známych dôvodov však naše plány nemôžeme uskutočniť v plánovanom rozsahu a preto sa musíme tento rok zaobísť bez spoločnej oslavy MDD a oslavy sa NEUSKUTOČNIA. Veľmi nás to mrzí no nemusíme byť všetci smutní. Už teraz plánujeme pre Vás mnoho náhradných programov a podujatí počas letných prázdnin. Budú to jedinečné zážitky na ktoré sa môžete naozaj už teraz tešiť. Budú to prekvapenia, ktoré budeme spoločne postupne odhaľovať

:-) ..... Tešíme sa na Vás .... Za kultúrnu komisiu v našej obci Ivan Slezák.
celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:

Miestna ľudová knižnica - OTVORENÁ!

Oznamujeme občanom, že od 29.05.2020 je znovu otvorená miestna ľudová knižnica, každý piatok od 17:00 hod. do 19:00 hod. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor:

Zberový dvor - Oznam!

Oznamujeme občanom, že od 2.mája 2020 až do odvolania, nebude možné vyvážať na zberový dvor okrasné dreviny, haluzoviny a kríky, z dôvodu, že nie je možné zabezpečiť likvidáciu tohto odpadu.
Žiadame Vás, aby ste v čo najväčšej miere využívali domáce kompostovanie. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:

Zápis detí do MŠ Šelpice na Šk. rok 2020/2021

oznam+dokumenty celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:
oznam

Poplatky - OZNAM!

Poplatky za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad doporučujeme uhrádzať priamo na bankový účet obce :Prima banka Slovensko a.s.
SK19 5600 0000 0010 7615 8001.
Občania, ktorí takú možnosť nemajú najmä starší ľudia môžu prísť zaplatiť poplatky každý pondelok a stredu od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Vstupovať bude možné iba po jednom na vyzvanie zodpovedného zamestnanca úradu. Samozrejme, vstup je povolený iba s rúškom či inou vhodnou ochranou tváre, ochranou rúk, pri dverách bude k dispozícii dezinfekcia na ruky.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:

Nebezpečenstvo požiarov -výstraha

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Trnava od 9.4.2020 do odvolania.
Fyzickým osobám sa zakazuje:
- Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- Vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:
 Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:
#

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska!

Oznamujeme, že v dňoch 6.4.2020 - 9.4.2020 prebieha rekonštrukcia multifunkčného ihriska za KD. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

Dezinfekcia verejných priestorov v obci!

Oznamujeme Vám, že dňa 7.4.2020 bola v obci vykonaná dezinfekcia verejných priestorov ako: autobusové zástavky, priestor pred obchodom, smetné nádoby,nádoby na separovaný zber pri KD, detské zostavy a zostava na cvičenie pri KD. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

Ochrana lesov pred požiarmi!

opatrenia celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.3.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-48/2020 o vydanie súhlasu na výrub
-1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 952/3 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor:

MŠ ŠELPICE - OZNAM!

Materská škola v Šelpiciach oznamuje, že v čase od 30.04.-31.05 2020 bude prebiehať zápis detí do Materskej školy.
O spôsobe a termínoch podávania žiadostí súvisiacich so zápisom Vás budeme vopred informovať prostredníctvom webovej stránky Obce Šelpice.
Mgr.Michaela Dlábiková
riaditeľ MŠ
celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor:

OZNAM - ZŠ s MŠ Bohdanovce, MŠ Šelpice

Vyučovanie v ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou a v MŠ Šelpice je prerušené až do odvolania.

Prosíme žiakov i rodičov, aby sledovali web stránku školy, najmä: DÚ a ALF, kde im budú zadávané úlohy. Od pondelka bude vzdelávanie prebiehať v domácom prostredí.
Zároveň žiadame rodičov, aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí, aby sa nezgrupovali na verejných priestranstvách, aby zodpovedne plnili nariadenia a opatrenia.
Ďakujeme!
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR1XEcdfc4LJ0apF5W2hGWjKBp1LEbMP3YAnSFqoVncs-8zlGlVwf4o1d3M
celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor:
Opatrenia Covid19

Opatrenia Covid19


ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Distribúcia ochranných rúšok v obci Šelpice

Oznamujeme občanom, že ochranné rúška v našej obci postupne distribuuje do každej domácnosti zástupca starostky p. Ivan Slezák a poslanec Miroslav Vadovič.
V prípade ak by nejaká domácnosť nedostala, kontaktujte starostku obce na tel.č. 0911 341 347, Obecný úrad 033/5529103,
mailom: administrativa@selpice.eu

Týmto Vás žiadame o značnú trpezlivosť!!! celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

OZNAM FCC Trnava


ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

OZNAM občanom, ktorí potrebujú pomoc!!!

OBČANIA, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC!!!

Obec Šelpice vyzýva tých občanov, ktorí potrebujú pomoc so zadovážením základných nákupov v potravinách alebo lekárni nech sa obrátia na obecný úrad:
telefonicky: 0911 341 347, 0911 387 172,
033/55 29 103,
mailom: administrativa@selpice.eu

Oznam sa týka ľudí v povinnej, dobrovoľnej karanténe a starších občanov.
celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

Občania v karanténe-OZNAM!!!

Dôrazne žiadame občanov, ktorí sú povinne alebo dobrovoľne v karanténe, aby okamžite kontaktovali starostku obce na tel.č. 0911 341 347, nahlásili sa mailom na administrativa@selpice.eu, alebo telefonicky na Obecnom úrade na tel.č. 033/5529103.
Mali viditeľne označený zvonček na dome alebo byte.


Neplnenie nariadení orgánov štátnej správy a samosprávy, nerešpektovanie karanténnych opatrení a ohrozovanie iných osôb prenosom infekčného ochorenia, čo aj z nedbalosti, môžu byť sankcionované v správnom konaní či riešené v trestnom konaní podľa § 163 a § 164 Trestného zákona vo výške 1 650,-€,
Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia Covid 19

Opatrenia Covid 19 celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Šelpice

úradný dokument celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Obecný úrad - OZNAM!!!

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení a zníženia rizika infekcie Corona vírusom - COVID19 bude obecný úrad až do odvolania pre verejnosť zatvorený. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostku obce na tel. č. 0911 341 347,0911 387 172 033/5529103
mailom: starosta@selpice.eu
administrativa@selpice.eu
ekonomka@selpice.eu
Stavebné ohlásenia, žiadosti, podnety, iné dotazy môžete dať do poštovej schránky.

Poplatky za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa, komunálny odpad a nájom za byt, je momentálne možné uhradiť len bankovým prevodom na účet obce SK19 5600 0000 0010 7615 8001.

O ďalšom režime stránkových hodín Vás budeme vopred informovať.

Ružena Opálková
starostka obce
celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.111

Uznesenie vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie

celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Úrad verejného zdravotníctva SR - Rozhodnutie,Preventívne opatrenia koronavírus!!!

oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-26/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 1 ks lipy a 1 ks smreka - rastúcich na pozemku parc. č. 538/2 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-25/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 4 ks jablone - rastúcich na pozemku parc. č. 968 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-36/2020 o vydanie súhlasu na výrub
- 3 ks smreka strieborného - rastúcich na pozemku parc. č. 113/5 v k. ú Šelpice z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Šelpice.

celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Zberový dvor

Oznamujeme občanom, že prevádzka zberového dvora začína 7.3.2020 /sobota/ od 10:00 hod. do 12:00 hod. celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor:
Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Šelpice 1

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Šelpice

dokument celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná