Partneri

ZMO

RC

http://www.soutt.sk/

http://www.mk-partnerstvo.eu/

http://www.zomot.sk/

 

Aktuálne počasie

dnes, piatok 6. 12. 2019
0 °C -2 °C
sobota 7. 12. 5/-2 °C
nedeľa 8. 12. 7/2 °C
pondelok 9. 12. 7/3 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

UPOZORNENIE pre vodičov v obci Šelpice


ostatné | 6. 12. 2019 | Autor:

Oznámenie o uložení zásielky-Kurňavová


ostatné | 27. 11. 2019 | Autor:

Západoslovenská distribučná - Výzva!


ostatné | 20. 11. 2019 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. SEL-146/2019 o vydanie súhlasu na výrub
- 3 ks eleagnus angustifolia - rastúcich na pozemku parc. č. 796/7 v k. ú Biely Kostol z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor:
#

770. výročie prvej písomnej zmienky obce Šelpice

Vážení spoluobčania.

Naša obec si v tomto roku pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky.
Srdečne Vás pozývame na OSLAVY tejto významnej udalosti, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 24. novembra 2019 za prítomnosti pozvaných hostí a významných osobností našej obce. Program osláv zahájime o 10.00 hod. Slávnostnou svätou omšou, po skončení ktorej odhalíme pamätnú tabuľu na počesť kňaza Vojtecha Šulka.

Program bude pokračovať od 14.00 hod. v sále kultúrneho domu, kde máme pre Vás pripravený bohatý kultúrny program a občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť a spoločne strávené slávnostné chvíle.

celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NRSR 2020

Obec Šelpice zverejňuje e-mailovú adresu: administrativa@selpice.eu
pre občanov, ktorí budú posielať žiadosť o voľbu poštou:
- voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2 celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:

Miesto, kde žijeme

Ako pomohli eurofondy obci Šelpice - vybudovanie Materskej školy. celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor:
#

Úspech Veroniky Vadovičovej na World Schooting Para Sport Championships v Sydney 2019

Starostka obce blahoželá a vyjadruje veľké uznanie Veronike Vadovičovej za získanie ďalšieho titulu majsterky sveta v disciplíne vzduchová puška 60 v stoji, ktorý si vystrielala na svetovom šampionáte v para športovej streľbe v austrálskom Sydney.
Veronike srdečne blahoželáme! celý text

ostatné | 17. 10. 2019 | Autor:

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti,dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad!

Obec Šelpice ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 4/2015 Obce Šelpice, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Šelpice alebo na účet obce. celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor:

Miestna knižnica

otváracie hodiny v miestnej knižnici cez letné prázdniny v piatok od 17 hod. - 19. hod. celý text

ostatné | 12. 7. 2019 | Autor:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru Trnava-Oznam

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor:

Voľby do EP 2019 - hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky

Obecný úrad Šelpice oznamuje voličom, ktorí sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu v deň konania volieb dostaviť do volebnej miestnosti, že môžu požiadať do 24. mája 2019 / počas úradných hodín/ obec sami telefonicky alebo prostredníctvom inej osoby a v deň konania volieb 25.mája 2019 príslušnú okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. tel. č. na Obecný úrad 033/5529103.
Zároveň oznamujeme voličom, že je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz. celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor:

Výsledky Beh zdravia-Bh7, v Šelpiciach 1.5.2019


ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:

Beh zdravia 2019 - Bohdanovská sedmička v Šelpiciach

Pozývame Vás na XXI. ročník bežeckého preteku Bohdanovská sedmička - Beh zdravia 2019 v Šelpiciach. celý text

ostatné | 12. 4. 2019 | Autor:

Zberový dvor - OZNAM

Oznamujeme občanom, že zberový dvor bude otvorený tento týždeň v piatok 12.04.2019 od 16:00 hod. do 18:00 hod. V sobotu 13.04.2019 bude zatvorený.

Ďalej oznamujeme, že nakoľko boli do rodinných domov pridelené záhradné kompostéry na bio odpad, na zberový dvor sa nebude vyvážať tráva, ale iba konáre z okrasných a ovocných stromov. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor:

Výsledky voľby prezidenta SR 2. kolo, 30.03.2019


ostatné | 30. 3. 2019 | Autor:

Doručovanie Rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, poplatku za KO, poplatku za psa

Oznamujeme, že postupne Vám budú do domácností zamestnancami OcÚ doručované Rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, poplatku za KO, poplatku za psa. celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor:

Výdaj kompostérov

Oznam občanom, ktorí majú nahlásený komposter na spracovanie biologického odpadu, že vydávať sa budú od stredy 20. marca 2019 v rámci úradných hodín na Obecnom úrade. celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor:

Sadzby za uloženie odpadu


ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:

Otvorenie zberného dvora

Zberný dvor bude otvorený v sobotu 09.03.2019 v čase od 10.00 hod do 12.00.hod. celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor:

Umiestnenie kompostérov v domácnosti - ŽIADOSŤ

Našej obci bolo na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia pridelených 200 ks kompostérov zn. HORTO 1000 na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – forma domáceho kompostovania.

Žiadame Vás, ktorí máte záujem o takýto kompostér, aby ste sa osobne, prípadne telefonicky na tel.č. 033/5529103 prihlásili na obecnom úrade do konca mesiaca február 2019.
Do domácnosti môže byť pridelený 1 ks kompostéra.
celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor:

Podanie daňového priznania na rok 2019

Obec Šelpice oznamuje občanom, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť kúpou, darom, dedičstvom, bolo im vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prípadne ukončili nájomnú zmluvu o prenájme pôdy,dovŕšili v roku 2018 vek 70 rokov, stali sa držiteľmi preukazu ZŤP, predali nehnuteľnosť, sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019 na obecnom úrade. Ďalej oznamujeme občanom, ktorí sa v roku 2018 stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa a pes dovŕšil vek polroka, a ktorým pes v roku 2018 uhynul sú povinní podať daňové priznanie k dani za psa do 31.1.2019 na obecný úrad. Tlačivá sú na web stránke obce alebo na obecnom úrade.

celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná