Partneri

ZMO

RC

http://www.soutt.sk/

http://www.mk-partnerstvo.eu/

http://www.zomot.sk/

 

Aktuálne počasie

dnes, piatok 15. 11. 2019
11 °C 5 °C
sobota 16. 11. 13/10 °C
nedeľa 17. 11. 14/9 °C
pondelok 18. 11. 10/6 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami

Zásady odmeňovania poslancov

VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Šelpice

VZN č. 2/2019 o miestnom referende

VZN č. 3/2019 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 4/2019 povodňové plány

VZN č. 6/2019 o evidencii a vodení psov 2019

VZN č. 7/2019 o verejnej kanalizácii a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci Šelpice

VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým, fyzickým osobám, podnikateľom z rozpočtu obce Šelpice

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stevebnými odpadmi na území obce Šelpice-pneumatiky

Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 3/2018o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šelpice

Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 3/2018 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej šk. jedálni

Návrh VZN č. 9/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp

Návrh VZN č. 10/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiesťňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Návrh Dodatok.č.1-2019 k VZN č.4-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.docx

Návrh VZN č.11/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Šelpice