Partneri

ZMO

RC

http://www.soutt.sk/

http://www.mk-partnerstvo.eu/

http://www.zomot.sk/

 

Aktuálne počasie

dnes, sobota 19. 10. 2019
18 °C 8 °C
nedeľa 20. 10. 20/11 °C
pondelok 21. 10. 21/11 °C
utorok 22. 10. 19/11 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Interné smernice

Názov Dátum zverejnenia Náhľad
Interná smernica o cestovných náhradách 24. 02. 2012 PDF 51 kB
Organizačný poriadok obce Šelpice 24. 02. 2012 PDF 45 kB
Prevádzkový poriadok domu smútku a pohrebiska 24. 02. 2012 PDF 91 kB
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 24. 02. 2012 PDF
Statút obce Šelpice - Zrušený 24. 02. 2012 PDF
Zásady postupu vybavovania sťažností - Zrušené 24. 02. 2012 PDF
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Šelpice 24. 02. 2012 PDF 33 kB
Programové zameranie ZMO 2012 17. 04. 2012 PDF 53 kB
Vyhlásenie vymedzených zón proti rozširovaniu hrčiarky gaštanovej 18. 06. 2012 PDF 2,46 MB
Prevádzka KD 03. 07. 2012 PDF 83 kB
Zásady hospodárenia s majetkom obce Šelpice (schválené OZ dňa 14.12.2012) 29. 06. 2012 PDF 138 kB
Domový poriadok 04. 02. 2013 PDF 44 kB
Poplatky OcÚ Šelpice na rok 2013 12. 02. 2013 PDF 146 kB
Prevádzkový poriadok zberného dvora 15. 11. 2013 PDF 71 kB
Metodický návod MV SR 18. 11. 2014 PDF 347 kB
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou 18. 12. 2015 PDF 319 kB
Poplatky OcÚ Šelpice na rok 2016 07. 01. 2016 PDF 181 kB
     

Poplatky OcÚ Šelpice na rok 2017

Smernica o verejnom obstarávaní

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Šelpice

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Šelpice - zrušený

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice

Poplatky OcÚ Šelpice na rok 2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 2018

Zásady hosp. s majetkom obce

Zásady hos. s majetkom po novelizácii zákona

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Šelpice (1).docx

Štatút obce Šelpice

Poplatky OcÚ Šelpice na rok 2019

Pracovný poriadok

Etický kódex volených zástupcov obce Šelpice

Smernica o VO 2019

Správa o plnení úloh KPSS obce Šelpice za rok 2018

Návrh - Štatút obecného kronikára