Partneri

ZMO

RC

http://www.soutt.sk/

http://www.mk-partnerstvo.eu/

http://www.zomot.sk/

 

Aktuálne počasie

dnes, streda 21. 3. 2018
1 °C -6 °C
štvrtok 22. 3. 3/-9 °C
piatok 23. 3. 5/-8 °C
sobota 24. 3. 6/-2 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Otvorenie zberového dvora

Oznamujeme občanom, že zberový dvor bude otvorený od 7.apríla /sobota/ v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.
Zároveň Vám oznamujeme, že ak by ste mali záujem o podrvenie konárov na záhradách, je možné si zapožičať drvičku po oznámení na Obecnom úrade. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor:

Výstavba chodníka

Oznamujeme Vám, že od 15. marca 2018 sa začínajú stavebné práce na výstavbu chodníka od požiarnej zbrojnice k žel. priecestiu, preto Vás žiadame o zvýšenú pozornosť pri prejazde touto ulicou. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor:

Obec Šelpice Vás pozýva na ohňostroj


ostatné | 21. 12. 2017 | Autor:

Otváracie hodiny OcÚ Šelpice počas sviatkov


ostatné | 21. 12. 2017 | Autor:
Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

obrázok celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Detské ihrisko MŠ Šelpice - VO

Výzva na predkladanie ponúk - detské ihrisko MŠ Šelpice celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Výsledky hlasovania celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor:

Oznam - miestny cintorín

Oznamujeme občanom, že z bezpečnostných dôvodov sa bude od dňa 31. októbra 2017 zamykať miestny cintorín od 20.00 hod. celý text

ostatné | 31. 10. 2017 | Autor:

Jesenná deratizácia


ostatné | 30. 10. 2017 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 23.8.2017 začala na základe žiadosti
navrhovateľa, konanie č. SEL-153/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín
- 2 ks orechov - rastúcich na pozemku parc. č.. 964/55 v k.ú Šelpice vo
vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a výstavby
v priemyselnom areáli.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.
celý text

ostatné | 5. 9. 2017 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Šelpice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 23.8.2017 začala na základe žiadosti
navrhovateľa, konanie č. SEL-154/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín
- 2 ks čerešne a 5 ks orechov - rastúcich na pozemku parc. č.. 964/36 v
k.ú Šelpice vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby miestnej
komunikácie v priemyselnom areáli.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.
celý text

ostatné | 5. 9. 2017 | Autor:

3D seizmické meranie

Spol. Nafta a.s. oznamuje o geologickom prieskume, ktorý bude zahájený dňa 15.08.2017 celý text

ostatné | 4. 8. 2017 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.3.2017


ostatné | 22. 3. 2017 | Autor:

Miestne dane a poplatky

Obec Šelpice ako správca dane Vám oznamuje, že od pondelka 20.marca 2017 v úradných hodinách okrem štvrtka, môžete prísť zaplatiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa a miestny poplatok za komunálny odpad. celý text

ostatné | 17. 3. 2017 | Autor:

Otvorenie zberového dvora

Oznamujeme občanom, že od 18.marca 2017 /sobota/ bude v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. otvorený zberový dvor. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:

Výberové konanie hl.kontrolór obce


ostatné | 7. 2. 2017 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

informácia celý text

ostatné | 22. 11. 2016 | Autor:

Nádoby na separovaný zber!!!

Oznamujeme občanom, ktorí nemajú v domácnosti ešte žltú nádobu na separovaný zber, aby sa do 10.novembra 2016 nahlásili na Obecnom úrade. celý text

ostatné | 2. 11. 2016 | Autor:

Obecný úrad 31.10.2016 zatvorený!

Oznamujeme občanom, že dňa 31.10.2016 /pondelok/ bude Obecný úrad z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený. celý text

ostatné | 28. 10. 2016 | Autor:

Zberový dvor

Oznamujeme občanom, že zberový dvor bude otvorený len do konca mesiaca október. V prípade potreby vývozu odpadu /nie komunálny odpad, papier, sklo a plasty/ je potrebné sa prísť nahlásiť na Obecný úrad. celý text

ostatné | 26. 10. 2016 | Autor:

Obecná knižnica

Obecná knižnica otvorená každý piatok od 16:00 hod. do 18:00 hod. celý text

ostatné | 12. 10. 2016 | Autor:

Detské divadelné predstavenie

Obec Šelpice srdečne pozýva všetky deťúrence na detské divadelné predstavenie Tri prasiatka, ktoré sa uskutoční už túto nedeľu 5. júna so začiatkom o 15.00 hod. celý text

ostatné | 2. 6. 2016 | Autor:

Deň detí v Šelpiciach

Pozývame všetky deti aj dospelých na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.mája 2016 o 15.00 hod. v priestoroch pri KD. celý text

ostatné | 20. 5. 2016 | Autor:

Nádoby na zber separovaného odpadu

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o žlté nádoby na zber separovaného odpadu, aby sa nahlásili na obecnom úrade. celý text

ostatné | 12. 4. 2016 | Autor:

Jarné upratovanie obce

V rámci programu Za krajšiu obec, pozývame všetkých dospelých i deti na jarné upratovanie našej obce, ktoré sa bude konať v sobotu t.j. 16.04.2016 o 9:00 hod. celý text

ostatné | 6. 4. 2016 | Autor:

Poďakovanie za sponzorstvo

Starostka obce ďakuje firme Elastik, firme SKANSKA, rod. Pilátovej, rod. Chmelařovej, rod. Baxovej a rod. Vráblovej za poskytnutie finančných a vecných darov, ktoré boli použité pri poriadaní detského karnevalu. celý text

ostatné | 2. 3. 2016 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná